Báo chí không chỉ thông tin, tuyên truyền những chính sách, tin tức đến người dân. Đó cũng chính là cầu nối để phản ánh những tiêu cực trong xã hội.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; ưu tiên tập trung mọi nguồn lực hợp lý để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Công tác phối hợp tuyên truyền được quan tâm đúng mức, trong đó công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, năm 2017, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp tuyên truyền thường xuyên với 70 đầu mối của 60 cơ quan truyền thông, báo chí; phối hợp thường xuyên giai đoạn 2015-2017 với 21 cơ quan báo chí. Đây là giai đoạn BHXH Việt Nam triển khai phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí một cách có hệ thống trên tất cả các loại hình, rộng khắp từ trung ương đến địa phương. ( Theo Báo Hà Tây tổng hợp )

Báo chí kênh thông tin chính thống đến người dân

Theo đó, năm 2017 đã có trên 7.000 chuyên mục, chuyên trang, tin, bài, phóng sự về BHXH, BHYT được cơ quan báo chí trung ương thực hiện; nội dung tuyên truyền phong phú, đi vào chiều sâu; đăng tải kịp thời, chất lượng về thông tin; tăng cường và chú trọng đến nhóm đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; vùng sâu, vùng xa; biên giới hải đảo.

Tuy nhiên, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng, đến nay việc truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT qua báo chí đến các nhóm đối tượng đặc thù tuy dù được quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao, nhận thức của một bộ phận người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, dân tộc thiểu số về chính sách BHXH, BHYT chưa được đầy đủ, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Đặc biệt những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách BHYT, BHXH báo chí phán ánh, phân tích chưa sâu để đề xuất các giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tổ chức thực hiện.Năm 2018, cùng với việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, sẽ đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đề ra vào năm 2020. Cùng với đó, việc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vừa thông qua Đề án cải cách tiền lương và chính sách BHXH sẽ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mới, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT càng cần những đổi mới, nỗ lực và bứt phá.

Báo chí có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ nhân dân

Nhấn mạnh thêm về vai trò của báo chí trong tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội bền vững, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân là rất quan trọng. Đòi hỏi công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT phải đổi mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. “Sự chính xác, kịp thời, sắc sảo, thuyết phục kể cả việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn đến BHXH, BHYT là hết sức cần thiết; cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về BHXH, BHYT cho từng đối tượng khác nhau; báo chí và cơ quan thực thi về chính sách BHXH, BHYT cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin đến các đối tượng khác nhau” – ông Lợi đề nghị.

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote