Giáo dục phổ thông luôn là vấn đề khiến Bộ Giáo Dục phải đau đầu là làm sao để giáo dục không bị lỗi thời. Những năm qua giáo dục phổ thông đã được cải cách khá nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Trong thời gian tới cụ thể năm học 2019, giáo dục THPT cần hoàn thiện đươc 5 nhiện vụ trọng tâm cũng như vượt qua được những thách thức.

Trong những năm qua, theo những thống kê và báo cáo của Bộ Giáo Dục. Công tác giáo dục THPT đã có nhiều chuyển biến tích cực những cải cách về nội dung và phương pháp giảng dạy đã mang lại những hiệu quả trông thấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành giáo dục vẫn vấp phải những thách thức như: giáo dục vùng cao vẫn gặp nhiều khó khăn và thiếu bền vững, việc phân luồng học sinh chưa đạt hiệu quả cao, vấn đề học thụ động ở học sinh vẫn tồn tại.

Học thụ động là một trong những thách thức của giáo dục

Trước những khó khăn thách thức ngành giáo dục cũng đặt ra 5 nhiêm vụ trọng tâm trong năm học tới:

  • Đẩy mạnh hoàn thiện đổi mới và đồng bộ chương trình giáo dục THPT theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Để thực hiện nhiệm vụ này Bộ Giáo Dục đang tích cực hoàn thiện nội dung giảng dạy xuất phát từ nhu cầu về phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Điều này sẽ giúp giáo dục THPT trở nên linh hoạt hơn, các trường, cơ sở giáo dục có thể đổi mới phương pháp dạy sao cho phù hợp.
  • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục THPT: Với nhiệm vụ này ngành giáo dục tích cực đổi mới cơ chế quản lý bằng việc tăng cường phân cấp quản lý. Kiểm tra hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Ứng dụng công nghệ trong chỉ đạo điều hành và quản lý giáo dục.
  • Cải thiện chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý: Bộ đưa ra những tiêu chuẩn để lựa chọn giáo viên, hiệu trưởng. Ngoài việc đặt tiêu chuẩn nghề nghiệp để nâng cao chất lượng giáo viên. Bộ cũng đã cải thiện về khâu đào tạo giáo viên bằng việc thay đổi các tiêu chuẩn đầu vào với ngành sư phạm theo xu hướng siết chặt hơn. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng đang xem xét để đưa ra những chế độ phù hợp hơn với nhân viên ngành giáo dục.
  • Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc dạy và học: hiện nay cơ sở vật chất phục vụ học tập vẫn chưa thể đáp ứng tốt cho lượng học sinh ngày một gia tăng. Đòi hỏi Bộ Giáo Dục cần huy động được những nguồn vốn bên ngoài xã hội để có thể cải thiện tốt hơn cho các cơ sở đào tạp công lập. Ngoài ra, cần phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ là trong công tác dạy và học mà còn là cả công tác quản lý.
  • Đẩy mạnh hướng nghiệp và phân luồng học sinh: công tác hướng nghiệp đang rất cần được quan tâm khi thực tế chỉ ra rằng việc thiếu định hướng nghề nghiệp từ sớm khiến nhiều học sinh tới khi lựa chọn nghề nghiệp vẫn không biết mình làm gì. Vì vậy mà trong năm học tới công tác tuyên truyền định hướng nghề nghiệp phải được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, nội dung chương trình giáo dục THPT mới cũng tập trung vào định hướng nghề nghiệp nhiều hơn trong nội dung học tập bằng việc thí điểm mô hình giáo dục gắn với thực tiễn ở địa phương.

Cập nhật thông tin về giáo dục 2018 nhanh nhất vui lòng truy cập tại đây

Facebook Comments