Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội năm 2018 như thế nào?

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội năm 2018 như thế nào?

Chỉ còn vài tháng nữa ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục tiến hành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp: mầm nong, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019. Hiện nay, ngành đang tiến hành công tác chuẩn bị, đề ra giải pháp phân tuyến tuyển sinh, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh; tổ […]