Những ảnh hưởng khi bộ giáo dục tiếp tục mở rộng các ngành mới

Những ảnh hưởng khi bộ giáo dục tiếp tục mở rộng các ngành mới

Từ thực tế từ nhiều năm qua cho thấy, tình trạng thất nghiệp vẫn đang là vấn đề đáng báo động trong toàn xã hội. Theo thông tin từ Tổng cục thống kê thì mỗi năm có đến 200.000 cử nhân thất nghiệp. Với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, tình trạng thất nghiệp vẫn không ngừng […]