Giai đoạn bùng nổ các trung tâm học tiếng anh

Giai đoạn bùng nổ các trung tâm học tiếng anh

Thời đại ngày nay càng phát triển, Việt Nam ngày càng hội nhập hơn với quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa giữa các nước được đẩy mạnh. Chính vì vậy ngôn ngữ trong giao tiếp trở thành phương tiện để thực hiện các điều ấy, và ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất giữa các nước là […]

Thời điểm vàng nền kinh tế Việt Nam 2018

Thời điểm vàng nền kinh tế Việt Nam 2018

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng 6,7% – 7% và GDP có thể tăng 7% so với những năm trước. Thời điểm kinh tế Việt Nam hội tụ đủ mọi yếu tố để phát triển mạnh mẽ. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh, hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặc […]